Gebruiksovereenkomst

Algemene informatie

De gegevens op de website van Geerts Schoonmaakbedrijf zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Geerts Schoonmaakbedrijf. Geerts Schoonmaakbedrijf spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kan aan de website geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van Geerts Schoonmaakbedrijf. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Geerts Schoonmaakbedrijf liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Geerts Schoonmaakbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Geerts Schoonmaakbedrijf is voor uw eigen rekening en risico. Geerts Schoonmaakbedrijf sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Geerts Schoonmaakbedrijf. 

 

Privacy statement

Geerts Schoonmaakbedrijf respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over Geerts Schoonmaakbedrijf, worden opgeslagen in een database en worden enkel gebruikt voor opvolging van het contactverzoek. Alleen de directie heeft inzage in deze gegevens. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken op de webpagina waar u uw gegevens invult. Geerts Schoonmaakbedrijf maakt op haar website gebruik van cookies.